JURIDISCHE KENNISGEVING

Uitgever van de website:Ange Basterga
Maatschappelijke zetel: 20129 BASTELICACCIA (corcica)– FRANKRIJK

De website https://moviestarcrypto.com/ (de Site) is het exclusieve eigendom van Ange Basterga.
De raadpleging van de site is onderworpen aan volledige acceptatie en naleving door gebruikers, het volgende:
Gebruiksvoorwaarden.

De internetgebruiker stemt ermee in om persoonlijk en niet-commercieel gebruik te maken van de informatie op de Site. Bij niet-naleving van de bepalingen van deze juridische mededelingen kan door de internetgebruiker zijn burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid(en) worden aangegaan.

1. INHOUD VAN DE SITE

De Site wordt beheerd door Ange Basterga. Het presenteert de diensten en producten die het aanbiedt.

2. INTELLECTUEEL EIGENDOM

In het algemeen zijn de gegevens, de programma's, de muziekfragmenten, de teksten, de informatie, de logo's, de visuele identiteiten, de geanimeerde afbeeldingen of niet en hun formaten, de video's die op de Site verschijnen, eigendom van Ange Basterga en zijn als zodanig beschermd door de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Elke internetgebruiker stemt ermee in ze niet te gebruiken, behalve in het strikte kader dat door de Site wordt aangeboden.

3. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De gebruiker kan worden gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken door de formulieren in te vullen die op de site worden aangeboden. De invoer van deze gegevens is noodzakelijk voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker door Ange Basterga;
Ange Basterga verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, gewijzigde bestanden en vrijheden en de Verordening (UE) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april te respecteren, 2016 zei "RGPD" en nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van de toevertrouwde persoonlijke informatie te behouden.

BEHANDELING MANAGER

Ange Basterga verwerkt de persoonsgegevens van internetgebruikers als verwerkingsverantwoordelijke.

VERWERKTE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN BEHANDELINGSDOELEINDEN

Ange Basterga verzamelt op de Site persoonsgegevens van internetgebruikers die contact met haar hebben opgenomen via het online contactformulier of door zich te abonneren op de nieuwsbrief. Deze gegevens zijn nodig om te reageren op verzoeken van gebruikers. In het kader van haar dienstverlening verwerkt Ange Basterga enkel de volgende persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor hun contactaanvraag: naam, voornaam, e-mailadres, telefoon.

Het doel van de verwerking van deze persoonsgegevens is om Ange Basterga in staat te stellen te reageren op verzoeken van gebruikers.

Ange Basterga houdt een register bij van de verwerking van persoonsgegevens die op de Site worden verwerkt.

ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, worden alleen verwerkt door leden van het Ange Basterga-team.

Het overgrote deel van de persoonsgegevens wordt opgeslagen op hostingservers in de Europese Unie.

De e-mailservice van Ange Basterga die in de Verenigde Staten wordt gehost door Mailchimp.

Internetgebruikers worden geïnformeerd dat hun persoonlijke gegevens onderworpen zullen zijn aan dezelfde bescherming als vereist in Europa, voor zover het bedrijf Mailchimp de verplichting heeft om te voldoen aan de RGPD met betrekking tot de persoonlijke gegevens van Europese burgers.

DUUR VAN BEWARING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ange Basterga verbindt zich ertoe deze persoonsgegevens te bewaren, tenzij anders vereist door wet- of regelgeving, gedurende maximaal drie jaar vanaf het laatste contact met de gebruiker, hetzij op initiatief van Ange Basterga of de gebruiker (bv. verzending van de nieuwsbrief).

Aan het einde van deze periode of in geval van uitoefening van haar rechten door de internetsurfers, verbindt Ange Basterga zich ertoe elke kopie van de persoonlijke gegevens van de internetgebruikers die zij zou bezitten, te vernietigen.

BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ange Basterga verbindt zich ertoe, als onderdeel van haar middelenverbintenis, al het nodige te
voorzorgsmaatregelen en treft passende technische en organisatorische maatregelen op dit gebied om
een passend beveiligingsniveau te garanderen en de persoonsgegevens van internetgebruikers te beschermen tegen manipulatie, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

INTERNETRECHTEN OP HUN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Internetgebruikers hebben de mogelijkheid om hun recht op toegang, rectificatie, verwijdering,
verzet, beperking van de behandeling, overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens, recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele beslissing en recht op intrekking van hun toestemming met betrekking tot de door hen verstrekte persoonsgegevens.

Om een van deze rechten uit te oefenen, moet u uw verzoek per e-mail sturen naar het volgende adres: contact@moviestarcrypto.com

Ange Basterga verbindt zich ertoe zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na ontvangst te reageren

Als internetgebruikers van mening zijn dat de verwerking van hun persoonsgegevens een schending van de
geldende wetgeving hebben internetgebruikers de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de CNIL.

VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ange Basterga garandeert de vertrouwelijkheid van de verwerkte persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de personen die bevoegd zijn om deze persoonsgegevens te verwerken zich er ook toe verbinden deze geheimhoudingsplicht te respecteren.

4. COOKIES

De navigatie op de site veroorzaakt waarschijnlijk de installatie van cookies op de computer van de gebruiker.

De gegevens die via deze cookies worden verkregen, zijn bedoeld om het latere browsen op de site te vergemakkelijken en zijn bedoeld om verschillende metingen van aanwezigheid op de site mogelijk te maken.

De gebruiker van de Site heeft de mogelijkheid om cookies uit te schakelen door naar de opties van zijn browser te gaan, zoals hieronder weergegeven:

 

5. GOOGLE ANALYTICS

Ange Basterga gebruikt Google Analytics om gebruikers op deze site te volgen.
Voor het verzamelen van deze gegevens worden cookies gebruikt door Google Analytics.

Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving heeft Google een wijziging doorgevoerd in de gegevensverwerking die gebruikers op de volgende pagina kunnen bekijken.

Ange Basterga verbindt zich ertoe de verzamelde gegevens anoniem te verwerken en het "gegevens delen" te deactiveren.

6. OPMERKINGEN

Ange Basterga moedigt gebruikers aan om opmerkingen op de Site te plaatsen. Reacties die niets te maken hebben met de inhoud van de site worden echter als spam beschouwd en daarom verwijderd.

Opmerkingen die beledigend zijn of racistische, gewelddadige of seksuele connotaties hebben, worden ook verwijderd.

7. AANSPRAKELIJKHEID

Ange Basterga wijst elke verantwoordelijkheid af voor mogelijke storingen die zich kunnen voordoen op de Site en die leiden tot gegevensverlies of onbeschikbaarheid van toegang tot informatie die erop wordt geproduceerd. Ange Basterga kan de volledigheid en waarheidsgetrouwheid van de informatie op de site niet garanderen, evenals de afwezigheid van wijziging door een derde partij (inbraak, virus). De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de Site.

De elementen die op de Site worden gepresenteerd, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking gesteld van internetgebruikers, zonder enige garantie, expliciet of impliciet.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site creëert geen solidariteit van verantwoordelijkheid
tussen Ange Basterga en de eigenaren van de andere sites, wat betreft de inhoud van de sites waarnaar de surfer wordt doorverwezen. Alleen de verantwoordelijkheid van deze sites kan worden aangegaan.

nl_BEDutch (Belgium)